Grow organically food with us together 

UAB Agrichem Innovation  įgyvendina aplinkai palankaus produkto sukūrimo projektą, kurio esmė sukurti pramoninį mikrobiologinį reaktorių


UAB Agrichem Innovation siekia sukurti pramoninį mikrobiologinį reaktorių, kuris perdirbtų Anglies dvideginį (CO2) ir Amoniako (NH3) dujas į organinę Nitratinio Azoto rūgštį (N-NO3) vandenyje, pasitelkiant mikroorganizmus.
Pavertę agro dujas į organines nitratinės druskas vandenyje, jas galima sukoncentruoti su Reversinio Osmoso įrengimo pagalba iki reikiamos produkto koncentracijos. Taip būtų sudaryta galimybė ekonomiškai pervežti produktą, tiekti ūkiams skystas organines NPK trąšas, kurios niekuo nenusileidžia  mineralinių trąšų sudėtimi ir efektyvumu.

Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ 1 veiklos „Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra“ 1.2 poveiklę „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą“.
Projekto tikslas - Aplinkai palankaus produkto sukūrimas ir diegimas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis - nuo 2023 m. liepos mėn. iki 2024 m. liepos mėn.
Bendras projekto biudžetas – 54.597,84 Eur, finansavimo vertė – 49.970,00 Eur.
Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta 2023 m. liepos mėn.

Mail
Call
Map
About
LinkedIn